Element tekst:title

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:title> wordt gebruikt voor de titel van een tabel.

Informatie

Voorbeeld

Een voorbeeld is te vinden bij het element tekst:table.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:abbrElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:ContactElement tekst:NootrefElement tekst:NootElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekst
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:Noot, Element tekst:Nootref, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:abbr, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u
Attributen
QName Type Use
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'