Element tekst:thead

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:thead> bevat de groepering van tabelrijen die de specificatie geven van de inhoud van de kolommen in de tabel.

Informatie

Verwachtingen

Indien een tabel - in bijvoorbeeld een PDF-weergave - over meerdere pagina's wordt afgebeeld dan kan de <tekst:thead> op een opvolgende pagina worden herhaald.

Voorbeeld


<thead valign="top">
 <row>
  <entry
   colname="col1"
   align="center">
   <Al>Eerste</AL></entry>
  <entry
   colname="col2"
   align="center">
   <Al>Tweede</Al>
  </entry>
 </row>
</thead>

Een voorbeeld van een complete tabel is te vinden bij het element <tekst:table>.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableHeadAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:row
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:row
Attributen
QName Type Use
valign Simple Type tekst:wlTableAlignVertical required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'