Element tekst:tgroup

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:tgroup> bevat een groepering van rijen in een tabel. Elke groep (<tekst:tgroup>) identificeert een nieuw zelfstandig gedeelte binnen een tabel.

Informatie

De <tekst:colspec> elementen en het @tekst:colname attribuut in elk <tekst:tgroup> is niet afhankelijk van een andere <tekst:tgroup>. De <tekst:colspec>'s van een <tekst:tgroup> zijn van toepassing op de <tekst:body> van de tabel. De <tekst:colspec>'s voor een groep moeten in de volgorde van links naar rechts staan. Expliciete @colnum's in de <tekst:colspec>'s van een <tekst:tgroup> moeten uniek zijn, in oplopende volgorde van links naar rechts, in het bereik van 1 tot het aantal opgegeven <tekst:colspec> elementen, dat niet groter mag zijn dan de waarde van het @cols-kenmerk van <tekst:tgroup>.

Beperkingen

Alhoewel het toegestaan is om meerdere <tekst:tgroup>'s binnen een <tekst:table> te definiëren is het gangbaar dat een tabel slechts een (1) <tekst:tgroup> heeft.

Alle groepen binnen een tabel moeten dezelfde breedte hebben, zodat deze binnen de tabel uniform kunnen worden weergegeven. Een <tekst:thead> en <tekst:body> hebben dan ook dezelfde breedte.

Voorbeeld

<tgroup
 align="left"
 cols="2">
 <colspec
  colname="col1"
  colnum="1"
  colwidth="41*" />
 <colspec
  colname="col2"
  colnum="2"
  colwidth="490*" />
 <thead valign="top">
  <row>
   <entry
    colname="col1"
    align="center">
    <Al>Eerste</AL></entry>
   <entry
    colname="col2"
    align="center">
    <Al>Tweede</Al>
   </entry>
  </row>
 </thead>
 <tbody valign="top">
  <row rowsep="0">
   <entry
    align="right"
    colname="col1"
    colsep="0"
    valign="top">
    <Al>1.000</Al>
   </entry>
   <entry
    align="left"
    colname="col2"
    colsep="0"
    valign="top">
    <Al>Hoeveelheid</Al>
   </entry>
  </row>
 </tbody>
</tgroup>

Een voorbeeld van een complete tabel is te vinden bij het element <tekst:table>.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableGroupAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:colspecElement tekst:theadElement tekst:tbody
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:colspec, Element tekst:tbody, Element tekst:thead
Attributen
QName Type Use
align Simple Type tekst:wlTableAlignHorizontal required
char optional
charoff xs:positiveInteger optional
cols xs:positiveInteger required
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'