Element tekst:tbody

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:body> bevat de volledige inhoud voor een tabel, binnen een <tekst:tgroup>, eventueel voorafgegaan door een <tekst:thead>.

Informatie

Voorbeeld


<tbody valign="top">
 <row rowsep="0">
  <entry
   align="right"
   colname="col1"
   colsep="0"
   valign="top">
   <Al>1.000</Al>
  </entry>
  <entry
   align="left"
   colname="col2"
   colsep="0"
   valign="top">
   <Al>Hoeveelheid</Al>
  </entry>
 </row>
</tbody>

Een voorbeeld van een complete tabel is te vinden bij het element <tekst:table>.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableBodyAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:row
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:row
Attributen
QName Type Use
valign Simple Type tekst:wlTableAlignVertical required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'