Element tekst:table

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:table> bevat een tabel conform het CALS Exchange Table Model.

Informatie

Elementen in een tabel kunnen soms waarden overnemen van de attributen op de bevattende tabel. Verder kan aan een tabelelement een stijlblad (@tabstyle) zijn gekoppeld waarmee de waarden voor sommige of alle attributen wordt bepaald. Als een tabelelement geen expliciete specificatie heeft voor een attribuut maar wel een bijbehorend stijlblad heeft dat een specificatie geeft voor dit attribuut, dan wordt de stijlbladwaarde gebruikt als de waarde die van dit element wordt geërfd.

STOP specifieke toevoegingen

Naast de CALS elementen en attributen heeft een tabel <tekst:table>een aantal STOP specifieke kenmerken:

 • <table> heeft verplicht de attributen wId en eId.
 • Aan het element <tekst:table> kan aan het eind een element tekst:Bron worden toegevoegd waarin de afkomst of grondslag van de tabel kan worden beschreven.

Beperkingen

Het is niet toegestaan om een element <tekst:table> binnen een tabelcel op te nemen. Ook indirecte nesting, bijvoorbeeld een tabel is niet toegestaan.

Voorbeeld


<table
 colsep="0"
 eId="cmp_o_1__dvs_1__dvs_1.3__dvs_1.3.1__table_o_1"
 frame="none"
 pgwide="0"
 rowsep="0"
 tabstyle="xml1"
 wId="mn002_1.0__cmp_o_1__dvs_1__dvs_1.3__dvs_1.3.1__table_o_1">
 <title>Voorbeeld</title>
 <tgroup
  align="left"
  cols="2">
  <colspec
   colname="col1"
   colnum="1"
   colwidth="41*" />
  <colspec
   colname="col2"
   colnum="2"
   colwidth="490*" />
  <thead valign="top">
   <row>
    <entry
     colname="col1"
     align="center">
     <Al>Eerste</AL></entry>
    <entry
     colname="col2"
     align="center">
     <Al>Tweede</Al>
    </entry>
   </row>
  </thead>
  <tbody valign="top">
   <row rowsep="0">
    <entry
     align="right"
     colname="col1"
     colsep="0"
     valign="top">
     <Al>1.000</Al>
    </entry>
    <entry
     align="left"
     colname="col2"
     colsep="0"
     valign="top">
     <Al>Hoeveelheid</Al>
    </entry>
   </row>
  </tbody>
 </tgroup>
 <Bron>Tabel is een voorbeeld.</Bron>
</table>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableAttribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:titleElement tekst:tgroupElement tekst:Bron
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Bron, Element tekst:tgroup, Element tekst:title
Attributen
QName Type Use
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
eId xs:NMTOKEN required
frame Simple Type tekst:wlTableFrame optional
orient Simple Type tekst:wlTableOrientatie optional
pgwide Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
tabstyle xs:NMTOKEN optional
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'