Element tekst:row

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:row> bevat een rij in een tabel.

Informatie

De waarden voor de te gebruiken attributen zijn afkomstig van de omringende elementen <tekst:thead>, <tekst:tbody> of <tekst:tgroup> voor de attributen met dezelfde naam. Echter, indien voor een <tekst:row>-element afwijkende waarden gelden dan kunnen deze voor een rij worden aangepast.

Beperkingen

Het aantal kolommen dat wordt gebruikt door de cellen (<tekst:entry>) in een rij inclusief hun overspanningen binnen een rij (door middel van de @namest- en @nameend-attributen), of door overspanning binnen een kolom (door het attribuut @morerows) mag het aantal bepaald in het @cols-attribuut voor deze <tekst:tgroup> niet overschrijden.

Het is niet mogelijk om een implementatie of bewerking van een tabel met conflicterende specificaties te produceren.

Voorbeeld


<row rowsep="0">
 <entry
  align="right"
  colname="col1"
  colsep="0"
  valign="top">
  <Al>1.000</Al>
 </entry>
 <entry
  align="left"
  colname="col2"
  colsep="0"
  valign="top">
  <Al>Hoeveelheid</Al>
 </entry>
</row>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableRowAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieElement tekst:entry
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:entry
Attributen
QName Type Use
rowsep xs:NMTOKEN optional
valign Simple Type tekst:wlTableAlignVertical optional
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'