Element tekst:entry

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:entry> bevat een cel binnen een tabel.

Informatie

Standaardwaarden voor @colsep, @rowsep, @valign, @align, @char en @charoff kunnen afkomstig zijn van attributen met dezelfde naam uit een bovenliggend element: <tekst:table>, <tekst:tgroup>, <tekst:colspec> (@namest of @colname), <tekst:tbody> of <tekst:row>. Merk op dat als uitzondering het element <tekst:colspec> niet binnen een bovenliggend element van de cel is gespecificeerd.

Beperkingen

Overspannen van cellen

Een cel (<tekst:entry>) krijgt de standaardwaarden uit de kolom waar deze bij hoort. Een overspannende cel heeft geen expliciete herhaalde items in de kolommen rechts van de kolom die wordt aangeduid met een @colname. Een cel (<tekst:entry>) zonder specifieke attributen @colname en @namest kan niet overspannen.

Lege cellen

Hoewel niet strikt voorgeschreven in CALS, vereist STOP dat ook voor lege cellen een <tekst:entry> element aanwezig moet zijn.

Voorbeeld

<row rowsep="0">
 <entry
  align="right"
  colname="col1"
  colsep="0"
  valign="top">
  <Al>1.000</Al>
 </entry>
 <entry
  align="left"
  colname="col2"
  colsep="0"
  valign="top">
  <Al>Hoeveelheid</Al>
 </entry>
</row>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agTableEntryAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieElement tekst:AlElement tekst:GroepElement tekst:LijstElement tekst:FiguurElement tekst:TussenkopElement tekst:Formule
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Figuur, Element tekst:Formule, Element tekst:Groep, Element tekst:Lijst, Element tekst:Tussenkop
Attributen
QName Type Use
align Simple Type tekst:wlTableAlignHorizontal optional
char xs:string optional
charoff xs:positiveInteger optional
colname xs:NMTOKEN optional
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
morerows xs:positiveInteger optional
nameend xs:NMTOKEN optional
namest xs:NMTOKEN optional
rotate Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
valign Simple Type tekst:wlTableAlignVertical optional
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'