Element tekst:colspec

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:colspec> bevat de specificaties voor het weergeven van een kolom binnen een tabel.

Informatie

De attribuut-waarden van het element <tekst:tgroup> dat de huidige (omsluitende) groepering van elementen start. Elke <tekst:colspec> is voor een enkele kolom in de volgorde van links naar rechts, dus het heeft een kolomnummer, @colnum, impliciet in volgorde beginnend bij 1, en een optionele kolomnaam (@colname) dat fungeert als een identifier als er naar wordt verwezen door een cel (<entry>). Alle verwijzingen van elementen binnen het element <tekst:thead> naar: @colname, @namest of @nameend verwijzen naar de @colname zoals gespecificeerd in de set @colspec's. De @colspec's van een <tekst:tgroup> zijn van toepassing op zowel de <tekst:thead> als de <tekst:tbody>.

Het aantal kolommen wordt bepaald door het aantal dat wordt opgegeven in het attribuut @cols op het <tekst:tgroup>-element, niet door het aantal gedefinieerde <tekst:colspec>-elementen.

Het wordt aanbevolen dat een authoring- of bewerkingsimplementatie de conformiteit van de tabel verifieert. Als het aantal opgegeven in het attribuut @cols groter of kleiner is dan het aantal <tekst:colspec>-elementen is dit een cruciale fout.

Beperkingen

Het is niet mogelijk om een implementatie of bewerking van een tabel met conflicterende specificaties te produceren.

Voorbeeld

<tgroup
 align="left"
 cols="2">
 <colspec
  colname="col1"
  colnum="1"
  colwidth="41*" />
 <colspec
  colname="col2"
  colnum="2"
  colwidth="490*" />
 <!-- Verdere inhoud is weggelaten -->
</tgroup>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agColspecAttribuutgroep: tekst:agWijzigactie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
align Simple Type tekst:wlTableAlignHorizontal optional
char optional
charoff xs:positiveInteger optional
colname xs:NMTOKEN optional
colnum xs:positiveInteger optional
colsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
colwidth Simple Type tekst:dtColWidth optional
rowsep Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional