Element tekst:WijzigLid

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:WijzigLid> bevat de tekstuele omschrijving van de wijzigingen op de regeling.

Informatie

Een <tekst:WijzigLid> kan - afhankelijk van de context waarin deze voorkomt een afwijkende opbouw hebben afhankelijk van de context:

<tekst:BesluitKlassiek>

 • Binnen een element <tekst:Wat> verwijzen naar een <tekst:WijzigBijlage> met een <tekst:RegelingMutatie>.
 • Voor wijziging op regelingen die niet volgens het imop-tekst model beschikbaar zijn kan in <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> de wijziging direct worden opgenomen binnen een element <tekst:WijzigInstructies>.
 • Het element <tekst:RegelingMutatie> kan direct in een <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> worden opgenomen.

<tekst:BesluitCompact>

 • Binnen een element <tekst:Wat> verwijzen naar een <tekst:WijzigBijlage> met een <tekst:RegelingMutatie>.

Om deze toegestane constructie te valideren is deze regel opgenomen in een Schematron.

Voorbeeld BesluitKlassiek


<WijzigArtikel">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>I</Nummer>
 </Kop>
 <WijzigLid>
  <LidNummer>A</LidNummer>
  <Wat> ... </Wat>
   <RegelingMutatie>
     <Vervang> ... </Vervang>
   </RegelingMutatie>
 </WijzigLid>
</WijzigArtikel>

Voorbeeld BesluitCompact


<WijzigArtikel>
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>I</Nummer>
 </Kop>
 <WijzigLid>
  <LidNummer>A</LidNummer>
  <Wat> ... zoals in de bijlage is opgenomen.</Wat>
 </WijzigLid>
</WijzigArtikel>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:WijzigBijlage, tekst:Lid, tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigBijlage
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:LidNummerElement tekst:WatElement tekst:WijzigInstructiesElement tekst:RegelingMutatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:LidNummer, Element tekst:RegelingMutatie, Element tekst:Wat, Element tekst:WijzigInstructies
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'