Element tekst:WijzigInstructies

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:WijzigInstructies> bevat een verzameling instructies voor wijzigingen binnen een <tekst:WijzigArtikel> of <tekst:WijzigLid> die betrekking hebben op wijzigingen op regelingen die niet beschikbaar zijn volgens de STOP-standaard.

Informatie

In tegenstelling tot wijzigingen volgens de STOP-standaard kunnen deze instructies geen renvooi-markering bevatten en is het niet mogelijk om geautomatiseerd een regelingversie samen te stellen.

Beperking

<tekst:WijzigInstructies> zijn alleen toegestaan in de context van een <BesluitKlassiek>.

Deze beperking wordt gevalideerd met een schematron toepassing.

Voorbeeld

<WijzigArtikel eId="art_I" wId="BGX_1-0__art_I"
 xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/">
 <!-- Als in https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-565.html -->
 <Kop>
  <Nummer>I</Nummer>
 </Kop>
 <Wat>De [regeling] wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
 <OpmerkingVersie>[Red: Wijzigt regeling / onderde(e)l(en).]</OpmerkingVersie>
 <WijzigLid eId="art_I__para_A" wId="BGX_1-0__art_I__para_A">
  <LidNummer>A</LidNummer>
  <WijzigInstructies>
   <Instructie>
    <Wat>Het opschrift van artikel 1:1 komt te luiden: De begrippen werkgever en
     werknemer.</Wat>
   </Instructie>
  </WijzigInstructies>
 </WijzigLid>
 <WijzigLid eId="art_I__para_C" wId="BGX_1-0__art_I__para_C">
  <LidNummer>C</LidNummer>
  <WijzigInstructies>
   <Wat>Artikel 3:1 wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
   <Instructie>
    <Nummer>1</Nummer>
    <Wat>Er worden twee leden toegevoegd, luidende:</Wat>
    <Lid eId="art_3.1__para_5" wId="BGX_3-0__art_3.1__para_5">
     <LidNummer>5</LidNummer>
     <Inhoud>
      <Al> ... </Al>
     </Inhoud>
    </Lid>
    <Lid eId="art_3.1__para_6" wId="BGX_3-0__art_3.1__para_6">
     <LidNummer>6</LidNummer>
     <Inhoud>
      <Al> ... </Al>
     </Inhoud>
    </Lid>
   </Instructie>
  </WijzigInstructies>
 </WijzigLid>
</WijzigArtikel>
Informatiemodel
Diagram
Element tekst:WatElement tekst:Instructie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Instructie, Element tekst:Wat