Element tekst:WijzigBijlage

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:WijzigBijlage> bevat alle wijzigingen voor een versie van een regeling, of een nieuwe regeling in z'n geheel.

Informatie

Deze globale definitie van WijzigBijlage wordt gebruikt door tekst:BesluitKlassiek; de elementen WijzigBijlage in een BesluitCompact en WijzigBijlage in een RegelingKlassiek zijn lokaal voor die elementen gedefinieerd en vertonen in die context kleine verschillen met deze globale definitie.

Een element <tekst:WijzigBijlage> hoort bij een element tekst:WijzigArtikel of een element tekst:WijzigLid. Het Bevoegd Gezag kan dit zelf bepalen. In het WijzigArtikel of WijzigLid komt de tekstuele omschrijving van de wijziging (bv. de Omgevingsverordening Brabant wordt gewijzigd zoals in bijlage I is opgenomen). Vanuit het WijzigArtikel of WijzigLid wordt verwezen naar de WijzigBijlage waar de daadwerkelijke wijziging zelf is opgenomen in renvooiweergave (met de xml-elementen tekst:VerwijderdeTekst en tekst:NieuweTekst).

Beperking

Binnen een <tekst:BesluitKlassiek> worden wijzigingen niet in een WijzigBijlage opgenomen, maar direct in het besluit.

Voorbeeld Wijziging


<WijzigBijlage eId="cmp_A" wId="gm02_1__cmp_A">
 <Kop>
  <Label>Bijlage</Label>
  <Nummer>A</Nummer>
  <Opschrift>Bijlage bij artikel I</Opschrift>
 </Kop>
 <RegelingMutatie 
  componentnaam="wijziging_reg" 
  was="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@1;2018-12-16" 
  wordt="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@2;2019-09-05">
  <Vervang wat="gm02_v1__art_1">
   <Nummer>A</Nummer>
   <Wat>Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
   <Artikel eId="art_1" wId="gm02_v1__art_1">
    ...
   </Artikel>
  </Vervang>
  <VoegToe context="gm02_v1__art_1" doelPositie="volgtOp">
   <Nummer>B</Nummer>
   <Wat>Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:</Wat>
   <Artikel eId="art_1.a" wId="gm02_v1__art_1.a">
    ...
   </Artikel>
  </VoegToe>
 </RegelingMutatie>
</WijzigBijlage>

Voorbeeld nieuwe regeling


<WijzigBijlage eId="cmp_A" wId="gm02_1__cmp_A">
 <Kop>
  <Label>Bijlage</Label>
  <Nummer>A</Nummer>
 </Kop>
 <RegelingCompact 
  componentnaam="wijziging_reg" 
  wordt="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@2;2019-09-05">
  <RegelingOpschrift>
   <Al> ... </Al>
  <RegelingOpschrift>
  <Lichaam>
   <Artikel eId="art_1" wId="gm02_v1__art_1">
    ...
   </Artikel>
   <Artikel eId="art_1.a" wId="gm02_v1__art_1.a">
    ...
   </Artikel>
  </Lichaam>
 </RegelingCompact>
</WijzigBijlage>
Informatiemodel Wijzigbijlage (entiteit)
Verwijzingen tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigArtikel, tekst:WijzigLid
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:RegelingMutatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Kop, Element tekst:RegelingMutatie
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'