Element tekst:WijzigArtikel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:WijzigArtikel bevat de tekstuele omschrijving van de wijzigingen op de regeling, eventueel via een verwijzing naar een tekst:RegelingMutatie.

Informatie

Het Bevoegd Gezag kan er voor kiezen het element <tekst:WijzigArtikel> onder te verdelen in een aantal elementen <tekst:WijzigLid>, bv. voor het groeperen van de wijzigingen op een regeling per datum inwerkingtreding.

Een WijzigArtikel kan - afhankelijk van de context waarin deze voorkomt een afwijkende opbouw hebben afhankelijk van de context:

<tekst:BesluitKlassiek>

 • Binnen een element <tekst:Wat> verwijzen naar een <tekst:WijzigBijlage> met een <tekst:RegelingMutatie>.
 • Voor wijziging op regelingen die niet volgens het imop-tekst model beschikbaar zijn kan in <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> de wijziging direct worden opgenomen binnen een element <tekst:WijzigInstructies>.
 • Het element <tekst:RegelingMutatie> kan ook direct in een <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> worden opgenomen.

<tekst:BesluitCompact>

 • Binnen een element <tekst:Wat> verwijzen naar een <tekst:WijzigBijlage> met een <tekst:RegelingMutatie>.

De toegestane constructies worden gevalideerd met een schematron toepassing.

Voorbeeld


<WijzigArtikel eId="art_I" wId="gm02__v1__artI">
 <Kop>
  <Label>ARTIKEL</Label>
  <Nummer>I</Nummer>
 </Kop>
 <Wat>Het Omgevingsplan Midden-Delfland wordt gewijzigd zoals gegeven in 
  <IntRef ref="cmp_A">Bijlage A</IntRef>.</Wat>
</WijzigArtikel>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Artikel, tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigBijlage
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:WatElement tekst:OpmerkingVersieElement tekst:WijzigLidElement tekst:WijzigInstructiesElement tekst:RegelingMutatie
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Kop, Element tekst:OpmerkingVersie, Element tekst:RegelingMutatie, Element tekst:Wat, Element tekst:WijzigInstructies, Element tekst:WijzigLid
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'