Element tekst:VoegToe

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:VoegToe> wordt gebruikt voor het toevoegen van een tekstonderdeel aan een reeds bestaande regeling.

Informatie

De attributen van <tekst:VoegToe> geven aan op welke plaats in een eerder bekendgemaakte versie van de regeling van het Bevoegd Gezag het onderdeel moet worden toegevoegd (@context) en op welke wijze (@doelPositie)

Voorbeeld

<VoegToe
 context="mn002_1.0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.6" 
 doelPositie="volgtOp">
 <Nummer>F</Nummer>
 <Wat>Na paragraaf 2.2.6 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:</Wat>
 <Paragraaf eId="chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.7" 
  wId="mn002_2.0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.7">
  <Kop>
   <Label>§</Label>
   <Nummer>2.2.7</Nummer>
   <Opschrift>Waddenzee en Waddengebied</Opschrift>
  </Kop>
  <Artikel eId="chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.7__art_2.11" 
   wId="mn002_2.0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.7__art_2.11">
   <Kop>
    <Label>Artikel</Label>
    <Nummer>2.11</Nummer>
    <Opschrift>(Waddenzee en Waddengebied)</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
   ....
   </Inhoud>
  </Artikel>
 </Paragraaf>
</VoegToe>
Informatiemodel Voeg toe (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigLocatieElement tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:LichaamElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Lichaam, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Wat
Attributen
QName Type Use
context xs:NMTOKEN required
positie Simple Type tekst:wlPositieWijziging required