Element tekst:Verwijder

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Verwijder> geeft aan welk tekstonderdeel (mutatie-eenheid) uit een reeds bestaande regeling moet worden verwijderd.

Informatie

Ten behoeve van de renvooi-weergave bevat het element het te verwijderen tekstonderdeel.

Attributen
 • @wat - verplicht - Type: xs:string - bevat de @wId van de mutatie-eenheid welke uit de tekst van de regeling verwijderd moet worden.

Voorbeeld


<Verwijder wat="mn002_1.0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.9">
 <Nummer>I</Nummer>
 <Wat>Paragraaf 2.2.9 wordt verwijderd:</Wat>
 <Paragraaf eId="chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.9_inst2"
  wId="mn002_1.0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.9">
  <Kop>
   <Label>§</Label>
   <Nummer>2.2.9</Nummer>
   <Opschrift>Een niet goed doordachte paragraaf</Opschrift>
  </Kop>
  <Artikel eId="chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.8__art_2.14_inst2" 
   wId="mn002_1.0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.8__art_2.14">
   <Kop>
    <Label>Artikel</Label>
    <Nummer>2.14</Nummer>
    <Opschrift>(afmeren woonschip of ander drijvend werk)</Opschrift>
   </Kop>
   <Gereserveerd/>
  </Artikel>
 </Paragraaf>
</Verwijder>
   
  
Informatiemodel Verwijder (entiteit)
Diagram
Element tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:LichaamElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Lichaam, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Wat
Attributen
QName Type Use
wat required