Element tekst:VervangKop

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:VervangKop> wordt gebruikt voor de wijziging van de tekstuele inhoud van de kop van een structuur-element.

Informatie
Attributen
 • @wat - optioneel - Type: xs:string - bevat de @wId van het structuur-element (bv. Hoofdstuk) waar een tekstuele wijziging van de kop in plaats moet vinden.
 • @eId-wordt - optioneel - Type: xs:NMTOKEN - Bevat de nieuwe @eId van het vernummerd structuur-element. Uitsluitend te gebruiken bij vernummering van het structuur-element. Wanneer een structuur-element wordt vernummerd moet de @eId van dat element worden aangepast. Om te voorkomen dat altijd het hele structuur-element moet worden opgenomen volstaat het om het gewijzigde @eId in het attribuut op te nemen.

Voorbeeld tekstueel

<VervangKop
 wat="mn002_1.0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.1">
 <Nummer>A</Nummer>
 <Wat>Het opschrift van paragraaf 2.2.1 komt te luiden:</Wat>
 <Kop>
  <Label><VerwijderdeTekst>Paragraaf</VerwijderdeTekst><NieuweTekst>§</NieuweTekst></Label>
  <Nummer>2.2.1</Nummer>
  <Opschrift><VerwijderdeTekst>Oppervlaktewateren en rijkswateren</VerwijderdeTekst>
        <NieuweTekst>Rijkswateren</NieuweTekst>
  </Opschrift>
 </Kop>
</VervangKop>

Voorbeeld vernummering


<VervangKop
 wat="mn002_1.0__chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.2"
 eId-wordt="chp_2__subchp_2.2__subsec_2.2.3">
 <Nummer>B</Nummer>
 <Wat>Paragraaf 2.2.2 wordt als volgt vernummerd:</Wat>
 <Kop>
  <Label>§</Label>
  <Nummer>2.2.3</Nummer>
  <Opschrift>Rijkswateren</Opschrift>
 </Kop>
</VervangKop>
Informatiemodel
Diagram
Element tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:Kop
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Kop, Element tekst:Nummer, Element tekst:Wat
Attributen
QName Type Use
eId-wordt xs:NMTOKEN optional
wat optional