Element tekst:Vervang

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Vervang> geeft aan welk tekstonderdeel (mutatie-eenheid) in een reeds bestaande regeling moet worden vervangen.

Informatie

Ten behoeve van de renvooi-weergave wordt via de elementen <tekst:NieuweTekst> en <tekst:VerwijderdeTekst> aangegeven welke stukken van de tekst gewijzigd zijn. Elementen die geen tekst bevatten (zoals het element <tekst:Figuur>) hebben t.b.v. de renvooiweergave een @wijzigactie.

Attributen
 • @wat - verplicht - Type: xs:string - bevat de @wId van de mutatie-eenheid welke in de tekst van de regeling vervangen moet worden.
 • @revisie - optioneel - Type xs:boolean - geeft aan dat de wijziging NIET van juridische aard is. Een wijziging met dit kenmerk wordt niet opgenomen in de bekendmaking maar wordt wel overgenomen naar de nieuwe regelingversie.

Voorbeeld met renvooi

<Vervang wat="mn002_1.0__chp_7__subchp_7.1__subsec_7.1.1__art_7.4">
 <Nummer>A</Nummer>
 <Wat>Artikel 7.4 wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
 <Artikel eId="chp_7__subchp_7.1__subsec_7.1.1__art_7.4" 
  wId="mn002_1.0__chp_7__subchp_7.1__subsec_7.1.1__art_7.4">
  <Kop>
   <Label>Artikel</Label>
   <Nummer>7.4</Nummer>
   <Opschrift>(participatie)</Opschrift>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Al>Als burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
     bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken, 
     verstrekt de aanvrager bij de aanvraag gegevens over hoe zij zijn 
     betrokken en wat de <VerwijderdeTekst>gevolgen</VerwijderdeTekst>
     <NieuweTekst>resultaten</NieuweTekst> daarvan zijn.
   </Al>
  </Inhoud>
 </Artikel>
</Vervang>
   

Voorbeeld revisie


<Vervang wat="mn002_1.0__chp_7__subchp_7.1__subsec_7.1.1__art_7.4" revisie="1">
 <Artikel eId="chp_7__subchp_7.2__subsec_7.2.1__art_7.4a" 
  wId="mn002_1.0__chp_7__subchp_7.1__subsec_7.1.1__art_7.4">
  <Kop>
   <Label>Artikel</Label>
   <Nummer>7.4</Nummer>
   <Opschrift>(participatie)</Opschrift>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Al>Als burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
     bestuursorganen bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken, 
     verstrekt de aanvrager bij de aanvraag gegevens over hoe zij zijn 
     betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
   </Al>
  </Inhoud>
 </Artikel>
</Vervang>
   
Informatiemodel Vervang (entiteit)
Diagram
Element tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:SubparagraafElement tekst:SubsubparagraafElement tekst:TitelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:LichaamElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:Artikel, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Lichaam, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Subsubparagraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Toelichting, Element tekst:Wat
Attributen
QName Type Fixed Use
revisie 1 optional
wat required