Element tekst:Toelichting

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:Toelichting bevat de toelichtende tekst voor een regeling of besluit. Toelichtende tekst kan onderverdeeld zijn in een of beide van de volgende tekstonderdelen:

Informatie

De <tekst:Toelichting> kan zowel onderdeel van een van de vier soorten regeling zijn als onderdeel van een besluit. In het eerste geval is de toelichting onderdeel van de te consolideren tekst, in het tweede geval niet.

In de Bijlage in het STOP-tekstmodel is meer informatie over Toelichting als bijlage.

Het element <tekst:Toelichting> wordt gebruikt wanneer de toelichting:

 • Algemeen van aard is
 • Een algemeen deel heeft EN een artikelgewijs deel

Als de toelichting uitsluitend artikelgewijs dan kan dit direct als tekst:ArtikelgewijzeToelichting worden opgenomen – in dat geval dus niet binnen een element <tekst:Toelichting>.

Voorbeeld structuur

<Toelichting>
 <Kop> ... </Kop>
 <AlgemeneToelichting>
  <Kop> ... </Kop>
 </AlgemeneToelichting>
 <ArtikelgewijzeToelichting>
  <Kop> ... </Kop>
  <Divisie>
   <Kop> ... </Kop>
  <Inhoud>
   <Al> ... </Al>
  </Inhoud>
 </Divisie>
  ....
 </ArtikelgewijzeToelichting>
</Toelichting>
  

Voorbeeld binnen regeling

<RegelingKlassiek>
 ...
 <Toelichting>
  <Kop> ... </Kop>
  <AlgemeneToelichting>
   <Kop> ... </Kop>
  </AlgemeneToelichting>
  <ArtikelgewijzeToelichting>
   <Kop>
    <Opschrift>Artikelsgewijze Toelichting</Opschrift>
   </Kop>
   <Divisie>
    <Kop> ... </Kop>
   <Inhoud>
    <Al> ... </Al>
   </Inhoud>
  </Divisie>
   ....
  </ArtikelgewijzeToelichting>
 </Toelichting>
</RegelingKlassiek>
  

Voorbeeld binnen besluit

<BesluitKlassiek>
 ...
 <Toelichting>
  <Kop> ... </Kop>
  <AlgemeneToelichting>
   <Kop> ... </Kop>
  </AlgemeneToelichting>
  <ArtikelgewijzeToelichting>
   <Kop>
    <Opschrift>Artikelsgewijze Toelichting</Opschrift>
   </Kop>
   <Divisie>
    <Kop> ... </Kop>
   <Inhoud>
    <Al> ... </Al>
   </Inhoud>
  </Divisie>
   ....
  </ArtikelgewijzeToelichting>
 </Toelichting>
</BesluitKlassiek>
  
Informatiemodel Toelichting op besluit (entiteit), Toelichting op regeling (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:InleidendeTekstElement tekst:AlgemeneToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:SluitingElement tekst:Bijlage
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:AlgemeneToelichting, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:InleidendeTekst, Element tekst:Kop, Element tekst:Sluiting
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'