Element tekst:Titel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Informatie

Voorbeeld

Zie voor het gebruik van het element <tekst:Titel> het voorbeeld bij het element tekst:Lichaam.

Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:ArtikelElement tekst:RedactioneelElement tekst:WijzigArtikel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Kop, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Vervallen, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'