Element tekst:Sluiting

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Sluiting> bevat het slotformulier, de dagtekening en de ondertekening van een regeling. Voor de opbouw van een regeling zie Aanwijzingen voor de regelgeving.

Informatie

Voorbeeld

 
<Sluiting wId="formula_2" eId="formula_2">
 <Slotformulering>
  <Al>Lasten en bevelen dat .. </Al>
 </Slotformulering>
 <Dagtekening>
  <Al>Gegeven te ’s-Gravenhage, 18 juni 2019</Al>
 </Dagtekening>
 <Ondertekening>
  <Al>De Minister voor Rechtsbescherming,<br/>S. Dekker</Al>
 </Ondertekening>
</Sluiting>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:GroepElement tekst:AlElement tekst:SlotformuleringElement tekst:DagtekeningElement tekst:Ondertekening
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Dagtekening, Element tekst:Groep, Element tekst:Ondertekening, Element tekst:Slotformulering
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'