Element tekst:Slotformulering

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Slotformulering> bevat het slotformulier van de regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving paragraaf 4.7.

Informatie

Voorbeeld

Zie voorbeeld bij tekst:Sluiting.

Informatiemodel
Diagram
Element tekst:AlElement tekst:GroepElement tekst:Lijst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Groep, Element tekst:Lijst