Element tekst:RegelingVrijetekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingVrijetekst> is het root-element voor regelingen met een vrije tekststructuur.

Informatie

Gebruik attribuut @componentnaam

Wanneer een <tekst:RegelingVrijetekst> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, in een besluit met <tekst:WijzigBijlage>, dan is het attribuut @componentnaam verplicht.

De aanwezigheid van dit attribuut wordt gevalideerd met een Schematron toepassing.

Voorbeeld structuur


<RegelingVrijetekst>
 <RegelingOpschrift>
  <Al> ... </Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam>
  <Divisietekst>
   <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Divisietekst>
   <Divisietekst>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Divisietekst>
 </Lichaam>
</RegelingVrijetekst
Informatiemodel Regeling met vrijetekststructuur (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieAttribuutgroep: tekst:agComponentNieuweRegelingElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:RegelingVrijetekst / tekst:LichaamElement tekst:Bijlage
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Bijlage, Element tekst:RegelingVrijetekst / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam optional
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
wordt xs:anyURI optional

Element tekst:RegelingVrijetekst / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Informatie

Het lichaam van een regeling wordt vervat in een of meer artikelen. Indien dit voor de toegankelijkheid van een regeling van belang is, wordt deze systematisch in genummerde onderdelen verdeeld.

Het lichaam voor een <tekst:RegelingVrijetekst> heeft een afwijkende opbouw, waarbij voornamelijk de generieke elementen <tekst:Divisie> en <tekst:Divisietekst> worden gebruikt.

Lichaam voor een RegelingVrijetekst


<RegelingVrijetekst>
 <RegelingOpschrift>
  <Al> ... </Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam>
  <Divisietekst>
   <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Divisietekst>
   <Divisietekst>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Divisietekst>
 </Lichaam>
</RegelingVrijetekst
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:DivisieElement tekst:Divisietekst
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required