Element tekst:RegelingTijdelijkdeel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:RegelingTijdelijkdeel> is het root-element voor het voorbereidingsbesluit en nodig is om overgangsrecht/parallelle geldigheid te faciliteren.

Informatie

Gebruik attribuut @componentnaam

Wanneer een <tekst:RegelingTijdelijkdeel> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, in een besluit met <tekst:WijzigBijlage>, dan is het attribuut @componentnaam verplicht.

Voorbeeld


<RegelingTijdelijkdeel>
 <RegelingOpschrift>
  <Al> ... </Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam>
  <Conditie>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
  </Conditie>
  <Paragraaf>
   <Kop> ... </Kop>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
 </Lichaam>
</RegelingTijdelijkdeel>
  
Informatiemodel Tijdelijk regelingdeel (tekst) (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieAttribuutgroep: tekst:agComponentNieuweRegelingElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:RegelingTijdelijkdeel / tekst:LichaamElement tekst:Bijlage
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Bijlage, Element tekst:RegelingTijdelijkdeel / tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam optional
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
wordt xs:anyURI optional

Element tekst:RegelingTijdelijkdeel / tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Informatie

Het lichaam van een regeling wordt vervat in een of meer artikelen. Indien dit voor de toegankelijkheid van een regeling van belang is, wordt deze systematisch in genummerde onderdelen verdeeld.

Het lichaam voor een <tekst:RegelingTijdelijkdeel> heeft een afwijkende opbouw, waarbinnen een element <tekst:Conditie> is toegevoegd.

Lichaam voor een RegelingTijdelijkdeel


<RegelingTijdelijkdeel>
 <RegelingOpschrift>
  <Al> ... </Al>
 </RegelingOpschrift>
 <Lichaam>
  <Conditie>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
  </Conditie>
  <Paragraaf>
   <Kop> ... </Kop>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud>
     <Al> ... </Al>
    </Inhoud>
   </Artikel>
 </Lichaam>
</RegelingTijdelijkdeel>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:ConditieElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:Artikel
Eigenschappen
content: complex
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Conditie, Element tekst:Deel, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Titel
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required