Element tekst:RegelingOpschrift

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:RegelingOpschrift> bevat de intitule (officiële titel) van een regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing § 4.1. Om de gelijkvormingheid van tekstmodellen te bevorderen wordt de officiële titel van andere documenten in STOP ook als RegelingOpschrift gemodelleerd.

Informatie

Voorbeeld


<RegelingOpschrift wId="longTitle" eId="longTitle">
<Al>Wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingwet 2014)</Al>
</RegelingOpschrift>
Informatiemodel Regelingopschrift (entiteit), RegelingOpschrift (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:Al
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required