Element tekst:RegelingMutatie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:RegelingMutatie> bevat de wijzigingen van een RegelingVersie (in @was) naar een andere RegelingVersie (in @wordt).

Informatie

Beperking

<BesluitKlassiek> - een <RegelingMutatie> wordt opgenomen in een <WijzgArtikel> of <WijzigLid>.

<BesluitCompact> een <RegelingMutatie> moet worden opgenomen in een <WijzigBijlage>.

Voorbeeld


<RegelingMutatie
 componentnaam="wijziging_reg" 
 was="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@1;2018-12-16" 
 wordt="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@2;2019-09-05">
 <Vervang wat="gm02_v1__art_1">
  <Nummer>A</Nummer>
  <Wat>Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
  <Artikel eId="art_1" wId="gm02_v1__art_1">
   <Kop>
    <Label>Artikel</Label>
    <Nummer>1</Nummer>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al>Dit is de <VerwijderdeTekst>oude</VerwijderdeTekst><NieuweTekst>nieuwe</NieuweTekst> tekst voor dit artikel.</Al>
   </Inhoud>
  </Artikel>
 </Vervang>
</RegelingMutatie>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Instructie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agComponentMutatieElement tekst:VoegToeElement tekst:VervangElement tekst:VervangKopElement tekst:Verwijder
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Vervang, Element tekst:VervangKop, Element tekst:Verwijder, Element tekst:VoegToe
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam required
was xs:anyURI required
wordt xs:anyURI required