Element tekst:RegelingKlassiek

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:RegelingKlassiek> is het root-element voor een regeling volgens het klassieke model.

Informatie

Gebruik attribuut @componentnaam

Wanneer een <tekst:RegelingKlassiek> als een nieuwe regeling wordt aangeboden, direct in een besluit dan is het attribuut @componentnaam verplicht.

De aanwezigheid van dit attribuut wordt gevalideerd met een Schematron toepassing.

Informatiemodel Regeling klassiek (tekst) (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieAttribuutgroep: tekst:agComponentNieuweRegelingElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:AanhefElement tekst:LichaamElement tekst:SluitingElement tekst:RegelingKlassiek / tekst:WijzigBijlageElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Lichaam, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Toelichting, Element tekst:RegelingKlassiek / tekst:WijzigBijlage
Attributen
QName Type Use
componentnaam Simple Type tekst:dtComponentnaam optional
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional
wordt xs:anyURI optional

Element tekst:RegelingKlassiek / tekst:WijzigBijlage

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:WijzigBijlage> binnen een tekst:RegelingKlassiek bevat uitsluitend een tekst als "Deze bijlage bevat wijzigen van regeling [titel]".

Informatie

Een element <tekst:WijzigBijlage> hoort bij een element <tekst:WijzigArtikel> of een element <tekst:WijzigLid>.

Beperking

Binnen een <tekst:RegelingKlassiek> bevat een <tekst:WijzigBijlage> uitsluitend de tekst overgenomen van een <tekst:OpmerkingVersie> van het besluit waarin de wijziging is opgenomen. Bijvoorbeeld een tekst als:

"Deze bijlage bevat wijzigen van regeling [titel]".

Voorbeeld structuur

<WijzigBijlage eId="cmp_A" wId="gm02_1__cmp_A">
 <Kop>
  <Label>Bijlage</Label>
  <Nummer>A</Nummer>
  <Opschrift>Bijlage bij artikel I</Opschrift>
 </Kop>
 <RegelingMutatie 
  componentnaam="wijziging_reg" 
  was="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@1;2018-12-16" 
  wordt="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@2;2019-09-05">
  <Vervang wat="gm02_v1__art_1">
   <Nummer>A</Nummer>
   <Wat>Deze bijlage bevat wijzigen van regeling [titel]</Wat>
 </RegelingMutatie>
</WijzigBijlage>
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:KopElement tekst:RegelingMutatie
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
Kinderen Element tekst:Kop, Element tekst:RegelingMutatie
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required