Element tekst:Paragraaf

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Paragraaf> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56). In aanvulling op de AvdR staat het schema een verdere onderverdeling van Paragraaf toe in tekst:Subparagraaf en tekst:Subsubparagraaf met daarbinnen de artikelen.

Informatie

Voorbeeld


<Paragraaf
 eId="chp_1__subsec_1.2" 
 wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2">
 <Kop>
  <Label>§</Label>
  <Nummer>1.2</Nummer>
  </Kop>
  <Subparagraaf
   eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1" 
   wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1">
   <Kop>
    <Label>§</Label>
    <Nummer>1.2.1</Nummer>
   </Kop>
   <Subsubparagraaf
    eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1" 
    wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1>
    <Kop>
     <Label>§</Label>
     <Nummer>1.2.1.1</Nummer>   
    </Kop>
    <Artikel 
     eId="chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art1.35" 
     wId="pv25_1__chp_1__subsec_1.2__subsec_1.2.1__subsec_1.2.1.1__art1.35>
     <Kop>
      <Label>Artikel</Label>
      <Nummer>1.35</Nummer>   
     </Kop>
     <Inhoud>
      <Al>Tekst</Al
     </Inhoud>
    </Artikel>  
  </Subsubparagraaf>
 </Subparagraaf>
</Paragraaf>
  

Zie voor gebruik van het element <tekst:Paragraaf> ook het voorbeeld bij het element <tekst:Lichaam>.

Informatiemodel Paragraaf (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:SubparagraafElement tekst:ArtikelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:Redactioneel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Artikel, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Kop, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Subparagraaf, Element tekst:Vervallen, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'