Element tekst:OpmerkingVersie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:OpmerkingVersie> meegeven van een redactionele opmerking, die gebruikt wordt in de geconsolideerde tekst van de regeling in plaats van de in het <WijzigArtikel> meegegeven <WijzigInstructies>.

Informatie

Bijzonderheid

Het element <tekst:OpmerkingVersie>, ook al staat deze in een Besluit, wordt niet opgenomen in een 'bekendmaking' of officiële publicatie maar wordt als tekst geplaatst in de regeling om aan te geven dat een <tekst:WijzigArtikel> een bepaling van wijziging bevatte dat niet in de regeling wordt opgenomen als geconsolideerde tekst.

Voorbeeld

<OpmerkingVersie>Dit artikel wijzigt een regeling.</OpmerkingVersie>
    
Informatiemodel
Diagram
Element tekst:ExtRefElement tekst:IntRefElement tekst:ExtIoRefElement tekst:IntIoRefElement tekst:iElement tekst:bElement tekst:uElement tekst:strongElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:abbrElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:ExtIoRef, Element tekst:ExtRef, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:IntIoRef, Element tekst:IntRef, Element tekst:abbr, Element tekst:b, Element tekst:br, Element tekst:i, Element tekst:strong, Element tekst:sub, Element tekst:sup, Element tekst:u