Element tekst:Ondertekening

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Ondertekening> bevat de ondertekening van de regeling, zie de Aanwijzingen voor de regelgeving paragraaf 4.8.

Informatie

Voorbeeld

Zie voorbeeld bij tekst:Sluiting.

Informatiemodel
Diagram
Element tekst:Al
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al