Element tekst:Noot

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Noot> bevat een voet-, eind-, marge- of tabelnoot waarnaar vanuit de tekst wordt verwezen.

Informatie

De plaatsing van de noot kan worden opgegeven met behulp van het attribuut @type.

Attributen
 • @id - verplicht - Type: xs:ID - De identifier van de betreffende noot. De waarde van de @id moet uniek zijn binnen het document waarin deze is geplaatst.
 • @type - verplicht - Waardelijst:
  voet

  Plaatsing van de noot aan de onderzijde van een pagina (ongeacht of de pagina van het soort html of pdf is).

  marge

  Plaatsing van de noot aan de zijkant (marge) van het tekstfragment waar de noot is geplaatst.

  eind

  Plaatsing van de noot aan het einde van een document.

  tabel

  Plaatsing van de noot aan de onderzijde van de tabel waarin deze is geplaatst.

Beperkingen

Een <tekst:Noot> wordt altijd in de tekst geplaatst direct achter het woord of het karakter waar het nootnummer moet worden getoond.

Voorbeeld


  
  <Al>Dit is een stuk tekst dat uitlegt wat een noot
   <Noot type="voet" id="N1">
    <NootNummer>2</NootNummer>
    <Al>een informatieve toevoeging voor leken en professionals</Al>
   </Noot> is.
  </Al>
  
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agWijzigactieElement tekst:NootNummerElement tekst:AlElement tekst:Lijst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Lijst, Element tekst:NootNummer
Attributen
QName Type Use
id xs:ID required
type Simple Type tekst:wlTypeNoot required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional