Element tekst:Motivering

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De Motivering bevat de vaststellingsdocumenten en de motivering van het besluit. Deze wordt niet overgenomen in de geconsolideerde tekst van de regeling.

Informatie

De <tekst:Motivering> is een identificeerbaar onderdeel binnen een tekst:BesluitCompact of een tekst:BesluitKlassiek.

In de leeswijzers "Bijlage in het STOP-tekstmodel" is meer informatie over Motivering als bijlage te vinden.

Voorbeeld structuur

<BesluitKlassiek>
 ...
 <Motivering>
  <Kop>
   <Opschrift>Motivering</Opschrift>
  </Kop>
  <Divisie>
   <Kop>
    <Opschrift>Motivering</Opschrift>
   </Kop>
   <Inhoud>
    <Al> ... </Al>
   </Inhoud>
  </Divisie></Al>
  ....
 </Motivering>
</BesluitKlassiek>
  
Informatiemodel Motivering (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:DivisietekstElement tekst:DivisieElement tekst:SluitingElement tekst:Bijlage
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Bijlage, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Kop, Element tekst:Sluiting
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'