Element tekst:Lid

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Lid> bevat regeltekst en is een onderverdeling van het element <tekst:Artikel> (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.58).

Informatie

Het element <tekst:Lid> is niet bedoeld voor de onderverdeling van artikelen met wijzigingsbepalingen. Voor wijzigingsbepalingen is het element <tekst:WijzigArtikel> met onderverdeling in <tekst:WijzigLid> te gebruiken.

Voorbeeld

<Artikel 
 wId="mn002_1.0__chp_1__subchp_1.4__art_1.4" 
 eId="chp_1__subchp_1.4__art_1.4">
 <Kop>
  <Label>Artikel</Label>
  <Nummer>1.4</Nummer>
  <Opschrift>(uitgaven en verwijzingen)</Opschrift>
 </Kop>

 <Lid 
  wId="mn002_1.0__chp_1__subchp_1.4__art_1.4__para_1" 
  eId="chp_1__subchp_1.4__art_1.4__para_1">
  <LidNummer>1.</LidNummer>
  <Inhoud>
   
   <Al>Bijlage II bepaalt welke uitgave van een in het Besluit 
   activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken 
   leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving of 
   in deze regeling genoemde norm van toepassing is.</Al>
  </Inhoud>
 </Lid>
 
 <Lid 
  wId="mn002_1.0__chp_1__subchp_1.4__art_1.4__para_2" 
  eId="chp_1__subchp_1.4__art_1.4__para_2">
  <LidNummer>2.</LidNummer>
  <Inhoud>
   
   <Al>Een verwijzing in een norm naar een andere norm 
   of een onderdeel daarvan is alleen van toepassing voor zover 
   het gaat om een in bijlage II genoemde norm.</Al>
  </Inhoud>
 </Lid>
</Artikel>
Informatiemodel Lid (entiteit)
Verwijzingen tekst:Artikel, tekst:WijzigLid
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:LidNummerElement tekst:Inhoud
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Inhoud, Element tekst:LidNummer
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'