Element tekst:Lichaam

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Lichaam> is het belangrijkste onderdeel van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.53 e.v.).

Informatie

Voorbeeld

Het voorbeeld bevat de door de AvdR aanbevolen onderverdeling in het geval van een onderverdeling van een regeling in vijf niveaus.


<Lichaam 
 eId="body" 
 wId="body">
 <Deel 
  eId="part_1" 
  wId="pv25_1__part_1">
  <Kop>
   <Label>Deel</Label>
   <Nummer>1</Nummer>
  </Kop>
  <Hoofdstuk 
   eId="part_1__chp_1" 
   wId="pv25_1__part_1__chp_1">
   <Kop>
    <Label>Hoofdstuk</Label>
    <Nummer>1</Nummer>   
   </Kop>
   <Titel 
    eId="part_1__chp_1__title_1.1" 
    wId="pv25_1__part_1__chp_1__title_1.1">
    <Kop>
     <Label>Titel</Label>
     <Nummer>1.1</Nummer>   
    </Kop>
    <Afdeling 
     eId="part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1" 
     wId="pv25_1__part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1">
     <Kop>
      <Label>Afdeling</Label>
      <Nummer>1.1.1</Nummer>   
     </Kop>
     <Paragraaf 
      eId="part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1__subsec_1.1.1.1" 
      wId="pv25_1__part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1__subsec_1.1.1.1">
      <Kop>
       <Label>§</Label>
       <Nummer>1.1.1.1</Nummer>   
      </Kop>
      <Artikel 
       eId="part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1__subsec_1.1.1.1__art1.35" 
       wId="pv25_1__part_1__chp_1__title_1.1__subchp_1.1.1__subsec_1.1.1.1__art1.35">
       <Kop>
        <Label>Artikel</Label>
        <Nummer>1.35</Nummer>   
       </Kop>
      </Artikel>  
     </Paragraaf>
    </Afdeling>
   </Titel>
  </Hoofdstuk>
 </Deel>
</Lichaam>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:ArtikelElement tekst:Redactioneel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Titel, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required