Element tekst:LiNummer

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:LiNummer> bevat het (volg)nummer of het af te beelden symbool waarmee de elementen van een <tekst:Lijst> beginnen.

Informatie

LiNummer kan een symbool bevatten - zoals: '-', '∙' - of onderdeel zijn van een nummering systematiek.

Beperkingen

De nummering of het gebruikte symbool is altijd consistent op hetzelfde niveau van de <tekst:Lijst>.

Voorbeeld van een lijst met nummering


   
   <Lijst type="expliciet">
    <Li>
     <LiNummer>a.</LiNummer>
     <Al>genummerd item 1</Al>
    </Li>
    <Li>
     <LiNummer>b.</LiNummer>
     <Al>genummerd item 2</Al>
    </Li>
    <li>
     <LiNummer>c.</LiNummer>   
     <Al>genummerd item 3</Al>
    </li>
   </Lijst>
   
  

Voorbeeld van een lijst met symbolen (bullets)


   
   <Lijst type="expliciet">
    <Li>
     <LiNummer>∙</LiNummer>
     <Al>item 1</Al>
    </Li>
    <Li>
     <LiNummer>∙</LiNummer>
     <Al>item 2</Al>
    </Li>
    <li>
     <LiNummer>∙</LiNummer>   
     <Al>item 3</Al>
    </li>
   </Lijst> 
   
  
Informatiemodel
Diagram
Element tekst:VerwijderdeTekstElement tekst:NieuweTekstElement tekst:supElement tekst:sub
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:NieuweTekst, Element tekst:VerwijderdeTekst, Element tekst:sub, Element tekst:sup