Element tekst:IntRef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

tekstonderdeel dat verwijst naar een identificeerbaar element dat zich bevindt binnen de tekst van dezelfde expression als de verwijzing.

Bij mutaties hoeft de "tekst binnen dezelfde expression" waarnaar verwezen wordt niet in hetzelfde "document" (XML-instance) gecodeerd te zijn.

Informatie

Het element <tekst:IntRef> mag niet gebruikt worden voor verwijzingen naar tekst buíten de expression. daar is het element tekst:ExtRef voor bedoeld.

De "tekst van de expression" waarnaar verwezen wordt kan in een ander XML-document gecodeerd zijn dan de <IntRef> zelf. Zeker IntRefs binnen regelingmutaties (zoals artikelwijzigingen) in een besluit verwijzen regelmatig naar andere onderdelen (zoals andere artikelen) binnen dezelfde regelingversie en die niet tegelijkertijd gemuteerd worden .

Attributen

  • @ref - verplicht - De waarde van het @eId van het doelelement. Zie ook attribuutgroep tekst:agDoelReferentie
  • @scope - optioneel - De naam van het doelelement, in XML-termen de localName zonder namespace of de prefix daarvan. Deze @scope kan door STOP-verwerkende systemen worden gebruikt om een voorspelling te doen over het doelelement zonder de noodzaak voor verwerking van de gehele expression, die over meerdere XML-documenten kan zijn opgeknipt.

Beperkingen

  • De bestemming van de verwijzing wordt aangewezen door middel van zijn eId.
  • De in het attribuut @ref genoemde waarde voor eId moet binnen de tekst van dezelfde expression als de verwijzing aanwezig zijn.
  • @scope moet als waarde de naam (localName) van het doelelement in het STOP-schema bevatten. Omdat de hele expressie altijd in zijn geheel in STOP is gecodeerd, is het niet nodig om de namespace of prefix daarvan te vermelden.

Voorbeeld

<IntRef ref="cmp_1" scope="Bijlage">Bijlage 1</IntRef>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:ExtIoRef, tekst:ExtRef, tekst:IntIoRef, attribuutgroep tekst:agDoelReferentie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agDoelReferentieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:abbrElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:abbr, Element tekst:br, Element tekst:sub, Element tekst:sup
Attributen
QName Type Use
ref xs:anyURI required
scope Simple Type tekst:dtScope optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'