Element tekst:Instructie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Instructie> wordt gebruikt binnen een <tekst:WijzigArtikel/tekst:WijzigInstructies> indien de wijziging betrekking heeft op een regelingversie dat niet volgens de STOP-standaard beschikbaar is.

Informatie

In tegenstelling tot wijzigingen volgens de STOP-standaard mogen deze wijzigingen geen renvooi-markering bevatten en is het niet mogelijk om geautomatiseerd een regelingversie samen te stellen.

Voorbeeld structuur


<WijzigInstructies>
  <Instructie>
    <Wat>Het opschrift van artikel 1:1 komt te luiden: De begrippen werkgever en
     werknemer.</Wat>
  </Instructie>
</WijzigInstructies>

      
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:RegelingMutatie
Diagram
Element tekst:NummerElement tekst:WatElement tekst:BoekElement tekst:DeelElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:ArtikelElement tekst:WijzigArtikelElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:InhoudElement tekst:BijlageElement tekst:Lid
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Boek, Element tekst:Deel, Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Inhoud, Element tekst:Lid, Element tekst:Nummer, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Titel, Element tekst:Wat, Element tekst:WijzigArtikel