Element tekst:InlineTekstAfbeelding

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Een <tekst:InlineTekstAfbeelding> is een afbeelding die in lopende tekst geplaatst moet worden (als een object). Het biedt de mogelijkheid om een reeks van karakters of symbolen te tonen die niet op een andere wijze kunnen worden afgebeeld.

Informatie

De attributen van <tekst:InlineTekstAfbeelding> worden beschreven in de attribuutgroep attribuutgroep tekst:agInlineTekstAfbeelding.

Beperkingen

 1. Een <tekst:InlineTekstAfbeelding> kan geen <tekst:Bijschrift> of andere informatie bevatten.
 2. <tekst:InlineTekstAfbeelding> kan geen @uitlijning bevatten.

Voorbeeld

<Al>Een alinea waarin anders niet afbeeldbare tekens zoals:
  <InlineTekstAfbeelding
   naam="bestandsnaam1.jpg"
   breedte="6900"
   hoogte="5000"
   formaat="image/jpeg"
   alt="lachend gezichtje"
   dpi="300"/>
  zijn opgenomen.</Al>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:Illustratie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agInlineTekstAfbeeldingAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeen
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Attributen
QName Type Use
alt optional
breedte xs:positiveInteger required
dpi xs:positiveInteger required
formaat Simple Type tekst:wlFormaatIllustratie required
hoogte xs:positiveInteger required
kleur Simple Type tekst:dtNulOfEen optional
naam required
schaal optional
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'