Element tekst:InleidendeTekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:InleidendeTekst beschrijft wat het doel of de context is van de onderliggende tekst van een structuur-element. Het wordt gebruikt in situaties waar een tekst inleidende of toelichtende strekking heeft bij een tekst:Bijlage, tekst:Toelichting, tekst:Motivering, tekst:Divisie.

Informatie

De inleidende tekst is vooral bedoeld voor navigatie, samenvatting en context. De lezer moet zich snel een indruk kunnen vormen van de inhoud van de opvolgende teksten. Het is niet de bedoeling om "inhoud", zoals regels, in de inleidende tekst te schrijven. Daarom is het model van de <InleidendeTekst> met opzet zeer beperkt gehouden: constructies als tabellen en definitielijsten horen typisch als onderdeel van een "echte" tekst:Divisietekst opgenomen te worden. Een <InleidendeTekst> kan dan ook niet geannoteerd worden.

Voorbeeld structuur

<Bijlage>
 <Kop> ... </Kop>
 <InleidendeTekst>
   <Kop>
     <Opschrift>Deze kop is optioneel</Opschrift>
   </Kop>
   <Al> ... </Al>
 </InleidendeTekst>
 <Divisie>
  <Kop> ... </Kop>
  <Divisietekst>
   <Kop> ... </Kopo>
   <Inhoud> ... </Inhoud>
  </Divisietekst>
 </Divisie>
</Bijlage>
   
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:KopElement tekst:AlElement tekst:LijstElement tekst:FiguurElement tekst:Tussenkop
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Figuur, Element tekst:Kop, Element tekst:Lijst, Element tekst:Tussenkop
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'