Element tekst:Inhoudsopgave

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Inhoudsopgave> bevat een inhoudsopgave. De Inhoudsopgave maakt geen onderdeel uit van een Regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 4.30).

Informatie

Dit element is alleen beschikbaar binnen een element tekst:BesluitCompact of tekst:BesluitKlassiek.

Beperkingen

In een inhoudsopgave worden geen paginanummers opgenomen.

Voorbeeld structuur

      
<BesluitKlassiek>
 ...
 <Inhoudsopgave>
  <Kop>
   <Opschrift>Inhoud</Opschrift>
  </Kop>
  <table>
   <tgroup>
    <tbody>
     <row>
      <entry>
       <Al>1.</Al>
      </entry>
      <entry>
       <Al>Eerste titel</Al>
      </entry>
     </row>
     <row>
      <entry>
       <Al>2.</Al>
      </entry>
      <entry>
       <Al>Tweede titel</Al>
      </entry>
     </row>
    </tbody
   </tgroup>
  </table>
  ....
 </Inhoudsopgave>
</BesluitKlassiek>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:KopElement tekst:tableElement tekst:Al
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Kop, Element tekst:table
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'