Element tekst:ExtRef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

tekstonderdeel dat verwijst naar een doel dat zich buiten de tekst van de expression van de verwijzing bevindt.

Informatie

Attributen

  • @ref - verplicht - De waarde van het @eId van het doelelement. Zie ook attribuutgroep tekst:agDoelReferentie
  • @scope - optioneel - Typering van de bestemming. Deze @scope kan door STOP-verwerkende systemen worden gebruikt om een voorspelling te doen over de bestemming.
  • @soort - verplicht - De soort identificatie die in het @ref is opgenomen (bv. URL, AKN, JOIN, JCI); zie attribuutgroep tekst:agExtrefRefSoort.

Beperkingen

  • Het element <tekst:ExtRef> mag niet gebruikt worden voor verwijzingen binnen de expression zelf: daar is het element tekst:IntRef voor bedoeld.

Voorbeeld

<ExtRef 
   ref="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1566901469126&uri=CELEX:31992R1980" 
   soort="URL">Europese verordening 31992R1980
</ExtRef>
    
Informatiemodel
Verwijzingen data:TekstReferentie, tekst:ExtIoRef, tekst:IntIoRef, tekst:IntRef, attribuutgroep tekst:agDoelReferentie, attribuutgroep tekst:agExtrefRefSoort
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agExtrefRefSoortAttribuutgroep: tekst:agDoelReferentieElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:abbrElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:abbr, Element tekst:br, Element tekst:sub, Element tekst:sup
Attributen
QName Type Use
ref xs:anyURI required
scope Simple Type tekst:dtScope optional
soort Simple Type tekst:wlSoortExtrefNotatie required