Element tekst:ExtIoRef

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:ExtIoRef bevat een verwijzing naar de identificatie van een versie (expression) van het te consolideren informatieobject, bijvoorbeeld naar een geometrisch informatieobject.

Informatie

De relatie tussen de vermelding van het informatieobject in de tekst (bv. oppervlaktewaterlichamen) en het daadwerkelijke informatieobject (bv. een geometrisch informatieobject /join/id/regdata/gm555/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1) wordt gelegd via het element tekst:IntIoRef.

Beperkingen

Het attribuut @ref van het element tekst:ExtIoRef kan alleen een JOIN-expression-identifier bevatten.

Voorbeeld

<ExtIoRef 
  wId="gm555_1__cmp_A__content_1__list_1__item_1__ref_1"
  eId="cmp_A__content_1__list_1__item_1__ref_1" 
  ref="/join/id/regdata/gm555/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1">
  /join/id/regdata/gm555/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1
</ExtIoRef>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:ExtRef, tekst:IntIoRef, tekst:IntRef, attribuutgroep tekst:agDoelReferentie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agDoelReferentieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:subElement tekst:supElement tekst:abbrElement tekst:brElement tekst:InlineTekstAfbeeldingElement tekst:Contact
Eigenschappen
content: complex
mixed: true
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Contact, Element tekst:InlineTekstAfbeelding, Element tekst:abbr, Element tekst:br, Element tekst:sub, Element tekst:sup
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
ref xs:anyURI required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'