Element tekst:Divisietekst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Divisietekst> bevat de tekst binnen de recursieve hiërarchische structuur van tekst:Divisie.

Informatie

Beperkingen

Het element tekst:Kop is in het schema optioneel. Echter de <tekst:Kop> mag alleen ontbreken wanneer <tekst:Divisietekst> het enige directe kindelement is van één van de volgende elementen:

In alle andere gevallen is de <tekst:Kop> verplicht.

Deze regel is met BR STOP0041 vastgelegd en binnen een Schematron geïmplementeerd.

Bovenstaande beperking zal in een volgende versie van STOP worden versoepeld. Deze versoepeling is al doorgevoerd in een schematron die op 16-12-2020 als service is uitgeleverd.

Zie ook het wijzingsoverzicht van 1.0.4.

Voorbeelden

Een Divisietekst in een Bijlage

<Bijlage xmlns="https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/" eId="cmp_A" wId="gm9999_1__cmp_A">
 <!-- De aangeraden wijze van coderen van informatieobjecten is middels een Begrippenlijst in een Bijlage
    De definities van de informatieobjecten worden dus niet opgenomen in de begrippendefinities in artikel 1. -->
 <Kop>
  <Label>Bijlage</Label>
  <Nummer>A</Nummer>
  <Opschrift>Overzicht informatieobjecten</Opschrift>
 </Kop>
 <Divisietekst eId="cmp_A__content_1" wId="gm9999_1__cmp_A__content_1">
  <Inhoud>
   <Begrippenlijst eId="cmp_A__content_1__list_1" wId="gm9999_1__cmp_A__content_1__list_1">
    <Begrip eId="cmp_A__content_1__list_1__item_1" wId="gm9999_1__cmp_A__content_1__list_1__item_1">
     <Term>vuurwerkverbodsgebied</Term>
     <Definitie>
      <Al>
       <ExtIoRef eId="cmp_A__content_1__list_1__item_1__ref_1" ref="/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1" wId="gm9999_1__cmp_A__content_1__list_1__item_1__ref_1">/join/id/regdata/gm9999/2019/gio993859238/nld@2019-12-20;1</ExtIoRef>
      </Al>
     </Definitie>
    </Begrip>
   </Begrippenlijst>
  </Inhoud>
 </Divisietekst>
</Bijlage>

Een Divisie met Divisieteksten binnen een regeling met vrije tekst

<Divisie eId="div_3__div_3.1" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1">
 <Kop>
  <Nummer>3.1</Nummer>
  <Opschrift>Luchtvaart</Opschrift>
 </Kop>
 <Divisietekst eId="div_3__div_3.1__content_3.1.1" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1__content_3.1.1">
  <Kop>
   <Nummer>3.1.1</Nummer>
   <Opschrift>Regionale luchthaven Groningen Airport Eelde</Opschrift>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Al>Wij faciliteren Groningen Airport Eelde onder meer door het vaststellen van de
    strategie, goedkeuring van majeure investeringsbeslissingen, lobbyen en daar waar
    nodig financiering van projecten.</Al>
   <Al>De luchthaven is van grote maatschappelijke betekenis voor het Noorden. Zij
    vormt een ‘essentiële infrastructurele basisvoorziening’ die bijdraagt aan de
    internationale economische en sociaalmaatschappelijke bereikbaarheid van
    Noord-Nederland. Groningen Airport Eelde vormt daarmee een onderdeel van het
    totaalpakket mobiliteitskeuzes voor onze inwoners en bedrijven. Daarnaast fungeert
    de luchthaven als katalysator voor het regionale vestigingsklimaat en levert zij
    een belangrijke bijdrage aan de regionale werkgelegenheid. Ten slotte vervult de
    luchthaven ook een duidelijke maatschappelijke functie door het faciliteren van
    medische vluchten en het belangrijkste opleidingscentrum voor verkeersvliegers van
    Nederland. Daarmee is Groningen Airport Eelde niet alleen van regionale maar ook
    van nationale betekenis.</Al>
  </Inhoud>
 </Divisietekst>
 <Divisietekst eId="div_3__div_3.1__content_3.1.2" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1__content_3.1.2">
  <Kop>
   <Nummer>3.1.2</Nummer>
   <Opschrift>Kleine luchtvaartterreinen</Opschrift>
  </Kop>
  <Inhoud>
   <Lijst eId="div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1" type="expliciet" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1">
    <Lijstaanhef>We faciliteren en reguleren de vraag naar recreatief vliegen en
     bieden ruimte aan vluchten met een evident maatschappelijk belang. Er zijn vijf
     kleine luchtvaartterreinen:</Lijstaanhef>
    <Li eId="div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_1" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_1">
     <LiNummer>1.</LiNummer>
     <Al>Luchtvaartterrein Stadskanaal.</Al>
    </Li>
    <Li eId="div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_2" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_2">
     <LiNummer>2.</LiNummer>
     <Al>Luchtvaartterrein Grootegast.</Al>
    </Li>
    <Li eId="div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_3" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_3">
     <LiNummer>3.</LiNummer>
     <Al>Luchtvaartterrein Oostwold.</Al>
    </Li>
    <Li eId="div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_4" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_4">
     <LiNummer>4.</LiNummer>
     <Al>Zweefvliegveld Veendam.</Al>
    </Li>
    <Li eId="div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_5" wId="minX_0-X__div_3__div_3.1__content_3.1.2__list_o_1__item_5">
     <LiNummer>5.</LiNummer>
     <Al>Helikopterdek UMCG Groningen.</Al>
    </Li>
   </Lijst>
   <Al>Een zesde luchtvaartterrein is in voorbereiding: de helikopterhaven nabij of in
    de Eemshaven.</Al>
  </Inhoud>
 </Divisietekst>
</Divisie>
  

Divisietekst in een kennisgeving

<Divisietekst eId="content_1" wId="pv30_1__content_1">
 <Kop>
  <Opschrift>Ontwerp omgevingsverordening Noord-Brabant</Opschrift>
 </Kop>
 <Inhoud>
  <Al>Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant delen mee dat van 19 februari tot en met 30
   maart 2020 voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp van de omgevingsverordening. </Al>
  <Al>De omgevingsverordening bevat de provinciale regels over de fysieke leefomgeving. Voor
   een deel zijn dit regels die voor iedereen gelden. Het overige deel betreft regels die
   aangeven hoe de gemeenten bepaalde zaken in hun omgevingsplan moeten regelen.</Al>
 </Inhoud>
</Divisietekst>
Informatiemodel Divisie tekst (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:Inhoud
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Inhoud, Element tekst:Kop, Element tekst:Vervallen
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'