Element tekst:Divisie

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Divisie> is een generieke recursieve hiërarchische structuur voor tekstdelen.

Informatie

NB

In de context van tekst:RegelingVrijetekst/tekst:Lichaam, is de betekenis van deze structuur vergelijkbaar met een tekst:Hoofdstuk in de structuur van tekst:RegelingKlassiek.

Ook in die context is het model voor een <tekst:Divisie> onveranderd.

Beperkingen

Ondanks dat het schema wel <tekst:Divisie>s toestaat binnen een tekst:Kennisgeving, wordt deze constructie volgens Business Rule STOP0061 NIET toegestaan.

Voorbeeld

Divisies zijn bijvoorbeeld te vinden in

Informatiemodel Divisie (entiteit)
Verwijzingen tekst:Lichaam
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:InleidendeTekstElement tekst:DivisieElement tekst:Divisietekst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:InleidendeTekst, Element tekst:Kop, Element tekst:Vervallen
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'