Element tekst:Deel

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:Deel> wordt gebruikt voor de onderverdeling van een regeling (zie ook Aanwijzingen voor de regelgeving aanwijzing 3.56).

Informatie

Voorbeeld

Voor een voorbeeld van het gebruik van <tekst:Deel> zie het voorbeeld bij tekst:Lichaam.

Informatiemodel Deel (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:BoekElement tekst:HoofdstukElement tekst:ParagraafElement tekst:AfdelingElement tekst:TitelElement tekst:ArtikelElement tekst:RedactioneelElement tekst:WijzigArtikel
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Afdeling, Element tekst:Artikel, Element tekst:Boek, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:Hoofdstuk, Element tekst:Kop, Element tekst:Paragraaf, Element tekst:Redactioneel, Element tekst:Titel, Element tekst:Vervallen, Element tekst:WijzigArtikel
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'