Element tekst:Dagtekening

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Dagtekening> bevat de plaats en datum van de ondertekening.

Informatie

Voorbeeld

Zie het voorbeeld bij het element tekst:Sluiting.

Informatiemodel
Diagram
Element tekst:Al
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al