Element tekst:Considerans

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Considerans> bevat het deel van de tekst van de Aanhef waarin de overwegingen voor de regeling zijn opgenomen.

Informatie

Voorbeeld

Zie het voorbeeld bij het element tekst:Aanhef.

Informatiemodel
Diagram
Element tekst:AlElement tekst:Lijst
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Lijst