Element tekst:Citaat

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:Citaat> bevat een letterlijke overname van tekst uit een andere publicatie.

Informatie

Beperkingen

Aanhalingstekens maken geen onderdeel uit van de tekst van een citaat, deze worden gegenereerd.

Voorbeeld

<Citaat wId="mn002_1.0__cit_o_1" 
  eId="cit_o_1"
  auteur="M. van der Ham"
  bron="Promotieonderzoek Limes and Gouda">
  <Al>De archeologische waarde van dit gebied is...</Al>
</Citaat>

    
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agCitaatAttribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:AlElement tekst:GroepElement tekst:BegrippenlijstElement tekst:LijstElement tekst:FiguurElement tekst:TussenkopElement tekst:Formule
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Al, Element tekst:Begrippenlijst, Element tekst:Figuur, Element tekst:Formule, Element tekst:Groep, Element tekst:Lijst, Element tekst:Tussenkop
Attributen
QName Type Use
auteur optional
bron optional
eId xs:NMTOKEN required
url optional
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'