Element tekst:Bijlage

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

De Bijlage bevat een in volgens STOP gecodeerde bijlage als onderdeel van een regeling of een besluit zoals beschreven in doc:bijlage_in_STOPtekst.md.

Informatie

Het element <tekst:Bijlage> kan onderdeel zijn van een regeling of een besluit. Voor de rol van bijlagen binnen de opbouw van een regeling zie Aanwijzingen voor de regelgeving Aanwijzing 3.61 en 3.62. Daarnaast kan een Besluit zelf Bijlagen bevatten of kunnen onderdelen van de tekst van een Besluit als Motivering en Toelichting eigen bijlagen bevatten.

Een leeswijzer over bijlagen binnen de STOP-documentatie geeft meer gedetailleerde informatie over het gebruik en de toepassing van bijlagen.

Voorbeeld

Voorbeeld van de structuur van een Besluit met het element tekst:Bijlage in het element tekst:RegelingKlassiek en in het element tekst:BesluitKlassiek


   
<BesluitKlassiek>
 <RegelingKlassiek>
  <RegelingOpschrift/>
  <Aanhef/>
  <Lichaam/>
  <Sluiting/>
  <Bijlage/>
 </RegelingKlassiek>
 <Motivering/>
 <Toelichting/>
 <Bijlage/>  
</BesluitKlassiek>
  
Informatiemodel Bijlage bij besluit (entiteit), Bijlage bij regeling (entiteit)
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:KopElement tekst:GereserveerdElement tekst:VervallenElement tekst:InleidendeTekstElement tekst:DivisieElement tekst:DivisietekstElement tekst:Sluiting
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Divisie, Element tekst:Divisietekst, Element tekst:Gereserveerd, Element tekst:InleidendeTekst, Element tekst:Kop, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Vervallen
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'