Element tekst:BesluitKlassiek

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel <tekst:BesluitKlassiek> is een root-element voor een besluit volgens klassieke regels.

Informatie

Binnen een <tekst:BesluitKlassiek> kan uitsluitend een nieuwe <tekst:RegelingKlassiek> worden doorgegeven direct binnen het besluit (niet in een <tekst:WijzigBijlage>). Wel is het mogelijk om mutaties te kunnen doorgeven, waarbij drie opties voorhanden zijn om de wijzigingen te specificeren:

 • <tekst:RegelingMutatie> binnen een <tekst:WijzigBijlage>, waarbij vanuit een <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> wordt verwezen naar de betreffende bijlage.
 • Voor wijziging op regelingen die NIET volgens het imop-tekst model beschikbaar zijn kan in een <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> de wijziging direct worden opgenomen in een element <tekst:WijzigInstructies>.
 • Het element <tekst:RegelingMutatie> kan ook direct in een <tekst:WijzigArtikel> of een <tekst:WijzigLid> worden opgenomen. Voorkeur is om deze wijzigingen altijd binnen een <tekst:WijzigBijlage> op te nemen.

Om deze toegestane constructies te valideren wordt deze regel opgenomen in een Schematron.

Voorbeeld structuur nieuwe regeling


<BesluitKlassiek> 
  <RegelingOpschrift>
   <Al> ... </Al>
  </RegelingOpschrift>
  <Aanhef> ... </Aanhef>
  <RegelingKlassiek>
   <RegelingOpschrift> ... </RegelingOpschrift>
   <Lichaam>
    <Hoofdstuk>
     <Kop> ... </Kop>
     <Artikel>
      <Kop> ... </Kop>
      <Inhoud> ... </Inhoud>
     </Artikel>
     <Artikel>
      <Kop> ... </Kop>
      <Inhoud> ... </Inhoud>
     </Artikel>     
    </Hoofdstuk>
   </Lichaam>
   <Bijlage> ... </Bijlage>
  </RegelingKlassiek>
  <Sluiting> ... </Sluiting>
  <Bijlage>
   <Kop> ... </Kop>
   <Divisietekst>
    <Inhoud> ... </Inhoud>
   </Divisietekst>
  </Bijlage>
</BesluitKlassiek>
  

Voorbeeld structuur wijzigingen


<BesluitKlassiek> 
  <RegelingOpschrift>
   <Al> ... </Al>
  </RegelingOpschrift>
  <Lichaam>
   <WijzigArtikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Wat> ... </Wat>
   </WijzigArtikel>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud> ... </Inhoud>
   </Artikel>
  </Lichaam>
  <Sluiting> ... </Sluiting>
  <WijzigBijlage>
   <Kop> ... </Kop>
   <RegelingMutatie>
    <Vervang> ... </Vervang>
   </RegelingMutatie>
  </WijzigBijlage>
</BesluitKlasiek>
  
Informatiemodel Besluit klassiek (entiteit)
Verwijzingen tekst:OfficielePublicatie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:AanhefElement tekst:LichaamElement tekst:RegelingKlassiekElement tekst:SluitingElement tekst:WijzigBijlageElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:MotiveringElement tekst:Inhoudsopgave
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Inhoudsopgave, Element tekst:Lichaam, Element tekst:Motivering, Element tekst:RegelingKlassiek, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Toelichting, Element tekst:WijzigBijlage
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional