Element tekst:BesluitCompact

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstonderdeel tekst:BesluitCompact is het root-element voor een besluit in het zogenaamde "compacte model".

Informatie

Binnen een tekst:BesluitCompact kunnen uitsluitend nieuwe regelingen tekst:RegelingCompact, tekst:RegelingTijdelijkdeel en tekst:RegelingVrijetekst worden doorgegeven als onderdeel van een tekst:WijzigBijlage. Wel is het mogelijk om voor alle typen regeling mutaties te kunnen doorgeven, waarbij de wijzigingen worden opgenomen in een element tekst:RegelingMutatie binnen een tekst:WijzigBijlage.

Voorbeeld structuur nieuwe regeling


<BesluitCompact> 
  <RegelingOpschrift>
   <Al> ... </Al>
  </RegelingOpschrift>
  <Aanhef> ... </Aanhef>
  <Lichaam>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud> ... </Inhoud>
   </Artikel>
  </Lichaam>
  <Sluiting> ... </Sluiting>
  <WijzigBijlage>
   <Kop> ... </Kop>
   <RegelingVrijetekst>
    <Divisie>
     <Kop> ... </Kop>
     <Divisietekst>
      <Kop> ... </Kop>
      <Inhoud> ... </Inhoud>
     </Divisietekst>
    </Divisie>
    <Divisietekst>
     <Kop> ... </Kop>
     <Inhoud> ... </Inhoud>
    </Divisietekst>
   </RegelingVrijetekst>
  </WijzigBijlage>
</BesluitCompact>
  

Voorbeeld structuur wijzigingen


<BesluitCompact> 
  <RegelingOpschrift>
   <Al> ... </Al>
  </RegelingOpschrift>
  <Lichaam>
   <WijzigArtikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Wat> ... </Wat>
   </WijzigArtikel>
   <Artikel>
    <Kop> ... </Kop>
    <Inhoud> ... </Inhoud>
   </Artikel>
  </Lichaam>
  <Sluiting> ... </Sluiting>
  <WijzigBijlage>
   <Kop> ... </Kop>
   <RegelingMutatie>
    <Vervang> ... </Vervang>
   </RegelingMutatie>
  </WijzigBijlage>
</BesluitCompact>
  
Informatiemodel Besluit compact (entiteit)
Verwijzingen tekst:OfficielePublicatie
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agSchemaVersieElement tekst:RegelingOpschriftElement tekst:AanhefElement tekst:LichaamElement tekst:SluitingElement tekst:BesluitCompact / tekst:WijzigBijlageElement tekst:BijlageElement tekst:ToelichtingElement tekst:ArtikelgewijzeToelichtingElement tekst:MotiveringElement tekst:Inhoudsopgave
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Aanhef, Element tekst:ArtikelgewijzeToelichting, Element tekst:Bijlage, Element tekst:Inhoudsopgave, Element tekst:Lichaam, Element tekst:Motivering, Element tekst:RegelingOpschrift, Element tekst:Sluiting, Element tekst:Toelichting, Element tekst:BesluitCompact / tekst:WijzigBijlage
Attributen
QName Type Use
schemaversie Simple Type tekst:dtSchemaVersie optional

Element tekst:BesluitCompact / tekst:WijzigBijlage

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het element <tekst:WijzigBijlage> binnen een tekst:BesluitCompact bevat alle wijzigingen voor een versie van een regeling, of een nieuwe regeling in z'n geheel.

Informatie

Een element <tekst:WijzigBijlage> hoort bij een element <tekst:WijzigArtikel> of een element <tekst:WijzigLid>. Het Bevoegd Gezag kan dit zelf bepalen. In het <WijzigArtikel> of <WijzigLid> komt de tekstuele omschrijving van de wijziging (bv. de Omgevingsverordening Brabant wordt gewijzigd zoals in bijlage I is opgenomen). Vanuit het WijzigArtikel of WijzigLid wordt verwezen naar de WijzigBijlage waar de daadwerkelijke wijziging zelf is opgenomen in renvooiweergave (met de xml-elementen <tekst:VerwijderdeTekst> en <tekst:NieuweTekst>).

Beperking

Binnen een <tekst:BesluitCompact> is het niet mogelijk om een nieuwe tekst:RegelingKlassiek vast te stellen. Dit is alleen mogelijk in een <tekst:BesluitKlassiek>.

Voorbeeld Wijziging

<WijzigBijlage eId="cmp_A" wId="gm02_1__cmp_A">
 <Kop>
  <Label>Bijlage</Label>
  <Nummer>A</Nummer>
  <Opschrift>Bijlage bij artikel I</Opschrift>
 </Kop>
 <RegelingMutatie 
  componentnaam="wijziging_reg" 
  was="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@1;2018-12-16" 
  wordt="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@2;2019-09-05">
  <Vervang wat="gm02_v1__art_1">
   <Nummer>A</Nummer>
   <Wat>Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:</Wat>
   <Artikel eId="art_1" wId="gm02_v1__art_1">
    ...
   </Artikel>
  </Vervang>
  <VoegToe context="gm02_v1__art_1" doelPositie="volgtOp">
   <Nummer>B</Nummer>
   <Wat>Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:</Wat>
   <Artikel eId="art_1.a" wId="gm02_v1__art_1.a">
    ...
   </Artikel>
  </VoegToe>
 </RegelingMutatie>
</WijzigBijlage>

Voorbeeld nieuwe regeling

<WijzigBijlage eId="cmp_A" wId="gm02_1__cmp_A">
 <Kop>
  <Label>Bijlage</Label>
  <Nummer>A</Nummer>
 </Kop>
 <RegelingCompact 
  componentnaam="wijziging_reg" 
  wordt="/akn/nl/act/pv25/2018/reg122/nld@2;2019-09-05">
  <RegelingOpschrift>
   <Al> ... </Al>
  <RegelingOpschrift>
  <Lichaam>
   <Artikel eId="art_1" wId="gm02_v1__art_1">
    ...
   </Artikel>
   <Artikel eId="art_1.a" wId="gm02_v1__art_1.a">
    ...
   </Artikel>
  </Lichaam>
 </RegelingCompact>
</WijzigBijlage>
Informatiemodel
Verwijzingen tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigArtikel, tekst:WijzigBijlage, tekst:WijzigLid
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNElement tekst:KopElement tekst:RegelingMutatieElement tekst:RegelingCompactElement tekst:RegelingTijdelijkdeelElement tekst:RegelingVrijetekst
Eigenschappen
content: complex
minOccurs: 0
maxOccurs: unbounded
Kinderen Element tekst:Kop, Element tekst:RegelingCompact, Element tekst:RegelingMutatie, Element tekst:RegelingTijdelijkdeel, Element tekst:RegelingVrijetekst
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required