Element tekst:Begrippenlijst

Namespace https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/
Definitie

Het tekstelement <tekst:Begrippenlijst> bevat een lijst van begrippen (termen met hun definities).

Informatie

Voorbeeld


   <Begrippenlijst eId="chp_1__art_1.1__list" 
    wId="ws0652_v1__chp_1__art_1.1__list">
    <Begrip eId="chp_1__art_1.1__list__item_1" 
     wId="ws0652_v1__chp_1__art_1.1__list__item_1">
     <LiNummer>1.</LiNummer>
     <Term>Brug</Term>
     <Definitie>
      <Al>Een vaste of beweegbare verbinding tussen twee percelen
       die gescheiden zijn door oppervlaktewater.
      </Al>
     </Definitie>
    </Begrip>
    <Begrip eId="chp_1__art_1.1__list__item_2" 
     wId="ws0652_v1__chp_1__art_1.1__list__item_2">
     <LiNummer>2.</LiNummer>
     <Term>Kunstwerk</Term>
     <Definitie>
      <Al>Een werk dat een functie heeft in het functioneren van het 
       waterstaatkundig systeem.
      </Al>
     </Definitie>
    </Begrip>
    <Begrip eId="chp_1__art_1.1__list__item_3" 
     wId="ws0652_v1__chp_1__art_1.1__list__item_3">
     <LiNummer>3.</LiNummer>
     <Term>Steiger</Term>
     <Definitie>
      <Al>Een constructie in het water, bestaande uit palen en een 
       beloopbaar gedeelte.
      </Al>
     </Definitie>
    </Begrip>
   </Begrippenlijst>
  
Informatiemodel
Diagram
Attribuutgroep: tekst:agAKNAttribuutgroep: tekst:agWijzigactieAttribuutgroep: tekst:agAlgemeenElement tekst:Begrip
Eigenschappen
content: complex
Gebruikt door
Kinderen Element tekst:Begrip
Attributen
QName Type Use
eId xs:NMTOKEN required
wId xs:NMTOKEN required
wijzigactie Simple Type tekst:wlWijzigactieElementen optional
Wildcard: ANY attribute from ANY namespace OTHER than 'https://standaarden.overheid.nl/stop/imop/tekst/'